De kracht van een sterk interview

Herinnert u zich nog uw laatste aanwerving? Weet dat u als interviewer ongetwijfeld een indruk naliet bij uw kandidaat. Uw professionaliteit beïnvloedt de attractiviteit van uw organisatie in positieve zin. Zo bepaalt u voor een stuk mee uw employer brand.

We erkennen absoluut het belang van een goede sollicitatie-ervaring. Maar wat is een goede sollicitatieprocedure voor uw bedrijf?

Een grondige voorbereiding is alvast onontbeerlijk. Zorg dat u de functie heel goed kent. Weet u ook in wat voor team de kandidaat zal terechtkomen en wat de leidinggevende en collega’s verwachten? Een sterke match zal de betrokkenheid versterken. Naast een grondige jobintake moet u ook weten welke competenties belangrijk zijn voor de functie. Bij de selectie van de kandidaturen wil u immers aftoetsen in welke mate de kandidaten over de gewenste competenties beschikken.

Dit kan u in eerste instantie al doen door een goed onderbouwd interview. Door ervaringsgerichte vragen te stellen, schat u in hoe de kandidaat zal reageren in zijn nieuwe functie. Hiervoor hanteren recruiters frequent de STARR (situatie, taak, actie, resultaat en reflectie) techniek. Een interview krijgt vorm door open en niet-suggestieve vragen. Wees niet bang voor stiltes: het laat de kandidaat de tijd om na te denken. Parafraseer even om te checken of u het antwoord correct begrepen heeft.

Naast een gedegen interview adviseren wij om uw selectie te onderbouwen met extra selectie-instrumenten. Geen oeverloze reeks van testen die uw sollicitatieproces nodeloos lang maken, maar wel in functie van het profiel dat u wil aanwerven. U wil immers niet in de valkuil van de gut feeling trappen. Begrijp ons niet verkeerd: uw buikgevoel volgen is waardevol, maar hoed u voor gekende effecten die uw objectieve oordeel kunnen beïnvloeden! Geen first impression, halo, horn of similar to me effecten die u parten spelen bij een weloverwogen selectie.

U laat zich niet leiden door een waarde-oordeel, maar laat de waardenfit met het bedrijf wel belangrijk zijn. Stroken de work values van de kandidaat niet, denk dan even na. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat een fit tussen de waarden van een persoon en die van een organisatie belangrijk is voor de tevredenheid, de prestatie van werknemers, de intentie om te blijven enz.

Kortom, een heleboel zaken waar u rekening mee moet houden als u een krachtige indruk wil nalaten bij uw sollicitant én bovenal het juiste talent een contract wil aanbieden.

Een investering in uw human capital waarbij Talentus u graag ondersteunt. Met onze testings en expertise in interviewtechnieken kunnen we u gepast adviseren in uw selectieproces.

Publicatiedatum: 10 februari 2020