Digitalisering in je bedrijf: een vloek of een zegen?

Vlerick Business school en Oracle lieten vorige week Prof Human Resources Dirk Buyens aan het woord over de onvermijdelijke digitale transformatie in HR. Een moment van reflectie voor HR bedrijven. De digitale transformatie is al lange tijd een hot topic in veel sectoren. Voor sommige bedrijven een way of working, voor anderen een heet hangijzer.

De lockdownperiode zorgde voor een acceleratie van deze digitale trend. Bedrijven die voor de crisis geïnvesteerd hadden in “werken op afstand” plukten daar de vruchten van en konden zonder al te grote problemen de switch naar 100% thuiswerk aan.

Zo’n proces gaat niet over één nacht ijs: verandering gaat vaak gepaard met weerstand. Belangrijk is om je medewerkers vertrouwen te geven en betrokkenheid te creëren. Inzetten op quick wins (low hanging fruit) of een geleidelijke overgang (boiling frog) zijn enkele mogelijke transitietechnieken.

Talentus gaat digitaal

Wij stippelden onze eigen weg uit. Toen Talentus in april 2017 overstapte naar het nieuwe softwareprogramma Carerix werden voorafgaand projectteams opgezet: medewerkers die mee dachten over de functionaliteit van het nieuwe programma, dat moest beantwoorden aan de specifieke noden van het rekruteringsproces. Filmpjes werden opgenomen zodat de collega’s vertrouwd raakten met hun nieuwe digitale omgeving. Aanvullend werden lesmomenten opgezet. Een goede voorbereiding zorgde ervoor dat de switch van de ene op andere dag geaccepteerd werd.

Medewerkers prijzen de efficiëntie van Carerix: alle acties worden gelogd, wat je te allen tijde een accuraat beeld geeft van de fase in het rekruteringsproces. En het programma is overal en altijd toegankelijk. Ja, ook vanuit je comfortabele zetel. Toegevoegde waarde en gebruiksgemak: check!

We staan bovendien niet stil. Ons projectteam Debora Wustenberghs en Peter Creemers evalueren en sturen bij. Zo voerden we recent een rework van de software door. Dit gevolgd door lunchbreaksessies waarbij Debora de medewerkers wekelijks via een hapklare webinar tips & tricks geeft over de vereenvoudigde tool. Zo houden we de betrokkenheid hoog en zetten we in op kennisdeling. Iets wat in tijden van afstand een uitdaging is! Het psychologisch contract, de relatie tussen werkgever en werknemer, komt immers onder druk te staan.

Meer dan ooit is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. De rol van HR als strategische partner, als brugfiguur tussen data en de mens wordt op scherp gesteld. Ga in dialoog en zie de mens achter het scherm. Digitalisering gaat gepaard met job onzekerheid, de “always on” levensstijl veroorzaakt soms stress, maar het creëert bovenal ook nieuwe inzichten en skills.

Investeer in digitalisering om als bedrijf relevant te blijven.

Laten we met z’n allen vooral efficiënter werken: inzetten op video-calls in plaats van urenlange ritten in de file, gebruik van digitale schermen waarbij notities digitaal gedeeld worden, nieuws makkelijk kan verspreid worden en video-conferencing een fluitje van een cent is.

Onze visie? Een duurzaam HR beleid, versterkt door slimme digitale ingrepen, helpt je organisatie om relevant te blijven. Het verhoogt de performantie binnen je bedrijf en maakt het bovendien aantrekkelijk voor de nieuwe generatie schoolverlaters.

Publicatiedatum: 23 juni 2020