Interview in tijden van Corona

Bemoedigende woorden en tips in tijden van Corona waaien ons om de oren. De solidariteit is groot. Bedrijven worden uitgedaagd in weerbaarheid. Een crisis zonder kleerscheuren door komen, vraagt om sterk leiderschap. Vertrouwen hebben in de toekomst is essentieel. Belangrijk is om een draagvlak te creëren bij uw medewerkers. Zij zijn uw hoogste goed. Wij vroegen onze CEO’s naar hun visie op de toekomst. Wat leert deze crisis hen?

Pieter van Hemele en Caroline Demain staan sinds 2018 samen als co-CEO aan het roer van Talentus. Deze combinatie geeft heel wat dynamiek. Twee meningen die elkaar versterken en uitdagen om samen een krachtig beleid te voeren. Ook nu, tijdens deze coronacrisis, zijn ze elkaars klankbord en hebben ze een duidelijke visie op de toekomst van hun bedrijf.

De crisis treft heel wat sectoren. Wat betekent dit voor de sector van HR dienstverleners, met name de uitzendsector?
Caroline: Meer dan ooit focussen we op een sterk partnership met onze klanten. We zullen schouder aan schouder staan in hun heropbouw: het vertrouwen bij werknemers helpen herstellen, talenten selecteren die de groei bevorderen en adviseren in strategische HR keuzes. De war for talent zal vermoedelijk een blijvend gegeven zijn en zal niet leiden tot een shift zoals in 2008. Sterker nog: de job mobiliteit zal mogelijks nog dalen. Veel werknemers zullen zich geremd voelen om zich te heroriënteren in een economisch kwetsbare situatie. We rekenen op moed: de juiste persoon op de juiste plaats is immers cruciaal en carrièremogelijkheden blijven reëel. Positief is wel dat 99% van al onze uitzendkrachten terug aan de slag kan bij hun huidige werkgever.
Pieter: Anderzijds zullen er ook voldoende werknemers zijn die deze periode ervaren als een moment van bezinning. Ze nemen hun huidige job kritisch onder de loep en concluderen dat ze hun geluk elders willen zoeken. De vraag naar flexibele arbeid zoals uitzendarbeid en freelance opdrachten wordt mogelijks nog groter. Dat geeft mogelijkheden voor onze sector.

Kunnen we leren uit het verleden?
Pieter: We zien dat crisissen uitnodigen tot creativiteit en dat nieuwe markten floreren. De e-commerce doet het goed. Ook werknemers willen vooruit; het aantal aanvragen voor online opleidingen bij de VDAB piekt. Het gevoel van samenhorigheid in dit soort situaties is steeds groot: we moeten er allemaal door. Zo ontstaan ook nu tal van burgerinitiatieven: mensen die hun kennis inzetten in de strijd tegen het coronavirus en mondmaskers ontwerpen met eigen 3D printers, patronen tekenen voor beschermingskledij enz. Klanten zoals Tereos en de Tiense Suikerraffinaderij produceren nu desinfecterende gels. We mogen niet vergeten dat de economie en ondernemers veerkrachtig zijn. Ik geloof dat we relatief snel terug up en running zullen zijn, maar dan in een aangepaste setting.

Wat betekent weerbaarheid vandaag voor jullie?
Caroline: Deze ervaring nodigt uit tot reflectie: zetten we in op de juiste zaken en kunnen we vol vertrouwen naar de toekomst kijken? We weten dat 80% van de jobs in 2030 op vandaag nog niet bestaat. Dat is een boeiende uitdaging voor HR partners. En ondertussen zetten we onze koers verder, waarbij we een HR partner willen blijven die toegevoegde waarde biedt, of het nu gaat om werving en selectie of ondersteuning van HR-projecten op maat.

Nodigt deze tijd uit om stil te staan bij jullie strategie en werking?
Pieter: Absoluut. Dit is het uitgelezen moment om na te denken, plannen te maken voor de toekomst en bij te sturen waar nodig. Maar we hebben ook vertrouwen in onze sterktes en hoeven niet alles op de korrel te nemen.

Hoe betrekken jullie de medewerkers in dit verhaal? Hoe houden jullie hen geëngageerd?
Caroline: Pieter en ik vinden het essentieel om contact te houden met al onze medewerkers. Zoals in veel Belgische bedrijven, zijn er momenteel verschillende collega’s technisch werkloos. We nemen bijna elke week contact met hen op, of ze nu werken of niet. Zo willen we de betrokkenheid hoog houden: onze medewerkers zijn de motor van ons bedrijf. We willen dat iedereen zich deel voelt van Talentus, een bedrijf waar teamgeest en solidariteit voorop staan. De samenhorigheid is fantastisch: medewerkers die technisch werkloos zijn, brengen frisse ideeën aan, geven tips en sturen bemoedigende boodschappen naar hun collega’s. Voor de medewerkers die economisch werkloos zijn, trachten we de administratieve procedures zo eenvoudig mogelijk te maken. Onze investering in de digitalisering van onze processen loont: het laat onze medewerkers toe om efficiënt te telewerken in een aangename omgeving.
Pieter: Ik wil blijven peilen naar de impact die deze crisis heeft op onze mensen: hoe voelen ze zich, wat is de financiële weerslag voor hen? Hen begeleiden en ondersteunen is voor mij prioritair. Daarom hecht ik belang aan kwalitatieve communicatie. Als er een moeilijke boodschap moet gebracht worden, bel ik hen zelf even op, zodat ik de beslissing kan kaderen.

Hoe kijken jullie naar de toekomst van Talentus?
Pieter: We moeten nuchter blijven: deze crisis zal op veel bedrijven een impact hebben. Maar ik ben positief ingesteld. Klanten stellen hun aanvragen en gesprekken enkel uit, maar annuleren deze niet. Bedrijven willen verder bouwen, dus voor onze sector zal er werk genoeg zijn.
Caroline: Ik vind het belangrijk om een zekere sereniteit te bewaren. Deze ervaring zal de verbondenheid tussen de collega’s enkel versterken. We zijn van plan om het potentieel van iedere medewerker verder te ontwikkelen, wat zal bijdragen aan de sterke positionering van Talentus als professionele speler op de HR markt. Doordat we steeds op maat werkten van onze klanten, wisten we onze rol als HR partner te versterken. Hier willen we blijvend op inzetten.

Tot slot: welke boodschap willen jullie aan ondernemers meegeven?
Caroline: Laten we ons als Belgische bedrijven blijven verenigen en elkaar versterken, om zo het vertrouwen in de markt te herstellen.
Pieter: Weet dat er zich steeds opportuniteiten zullen aandienen om business te doen. Geloof in je product of zaak en go the extra mile. De extra inspanningen zullen hun vruchten afwerpen.

Met dit interview willen we een boodschap van hoop en moed brengen aan andere ondernemers. Een positieve nuchtere visie die uitnodigt tot debat. Hoe kijkt u naar de toekomst?

Publicatiedatum: 07 april 2020