Op afstand, maar zo dichtbij

“Passie voor onze job gaf ons moed om door te gaan.” Daar was het Peter Creemers – Back Office Manager bij Talentus – allemaal om te doen. We vroegen hem hoe hij de eerste weken lockdown op het werk beleefde.

Vrijdag 13 maart was een vreemde dag. We stonden aan de vooravond van wat een bijzondere periode zou worden voor het bedrijf. Niet wetende wat er op ons af zou komen, maar wel gewapend om de strijd aan te gaan. In ons geval een strijd om onze uitzendkrachten en klanten correct en tijdig te informeren over hun tewerkstelling in veilige omstandigheden.

We voelden ons gesterkt door de juridische dienst van onze koepelfederatie Federgon. Zij waren bereikbaar, gaven ons correct advies over de verwerking van de contracten, wat we op onze beurt overmaakten aan klant en uitzendkracht. En geloof me vrij: in de eerste weken werden de maatregelen heel regelmatig bijgesteld.

Niet alleen diende alles wettelijk op punt te staan, we vonden het als werkgever ook belangrijk om onze dienstverlening kwalitatief te houden. Meer dan ooit voelden we ons als bedrijf verbonden in een gezamenlijk doel: al onze stakeholders juist informeren en betrokkenheid tonen als HR partner. Daar zijn we door een goede communicatie tussen de front – ons kantorennetwerk – en de back-office zeker in geslaagd. We stelden newsletters op en lichtten de mensen telefonisch in over de status van tewerkstelling en contract. Uitzendkrachten die tijdelijk werkloos werden, bezorgden we een overzichtelijke handleiding om hun dossier in orde te brengen.

Die betrokkenheid willen we hoog houden. Naast het essentiële telefonische contact, hebben we een sterke tool ontwikkeld die ons in staat stelt feedback op grote schaal te ontvangen van onze uitzendkrachten. De vinger aan de pols, zowel van uitzendkrachten die aan het werk zijn en, minstens even belangrijk, van deze die tijdelijk werkloos zijn. Sommigen gaan nu nog door een periode van onzekerheid. We verwachten wel dat de meerderheid van de werknemers terug aan de slag kan. Ook met onze eigen medewerkers houden we nauw contact, ook al werken we nu op afstand van elkaar. Zo organiseerden we vorige week vrijdag een succesvolle webinar over nieuwe releases en projecten die in de steigers staan.

Het waren pittige weken, maar we komen er sterker uit. Talentus is veerkrachtig dankzij de vlakke communicatiestructuur en een krachtige DOE mentaliteit. Ik ben dankbaar me te kunnen omringen door een sterk team. Het eindpunt is nog niet bereikt, maar het vertrouwen is er des te meer dat we deze crisis als bedrijf door komen.

Publicatiedatum: 22 mei 2020