Voed je talent! De sleutel voor retentiemanagement.

We lazen het vorige maand (d.d. 1 juli 2020) in een artikel van HR Magazine: “ Bij veel bedrijven staat de interne mobiliteit van de medewerker hoog op de agenda, onder meer omdat het een positief effect heeft op de ontwikkeling en retentie van talenten.” Eén van de deelnemers aan het rondetafelgesprek stelde: “Recente studies tonen dat bij bedrijven die in interne mobiliteit investeren, de retentiegraad 41% hoger ligt.

 

Dat is een mooi cijfer. Als bedrijf heb je twee keuzes: ofwel voer je een permanente strijd om de beste talenten op de markt warm te maken, ofwel kies je resoluut voor de ontwikkeling van eigen medewerkers. In een klimaat waar we als KMO nog steeds uitgedaagd worden om talent te behouden, focust het retentiemanagement bij Talentus op investering in eigen talenten om de interne vacatures ingevuld te krijgen.

Het ultieme doel? De juiste medewerker op de juiste plaats; een medewerker die openbloeit en uitgedaagd wordt om dag na dag het beste van zichzelf te geven. Een pad waarbij we rekening houden met de carrièrewensen. Door middel van gerichte coaching en opleiding bieden we een antwoord op maat.

 

Retentiemanagement bij Talentus

Retentiemanagement. Boeiend! Maar hoe begin je daar nu aan?

  • Breng je talenten in kaart. Het 9 grid model is een eenvoudig instrument om de prestaties, talenten én het potentieel van medewerkers in kaart te brengen en deze verder te ontwikkelen. Wie zijn je top performers? Wie kan je door middel van coaching naar dat niveau brengen? Deze oefening helpt je ook om je successieplanning op punt te stellen: wie staat klaar om de key functies in je bedrijf over te nemen, om zo continuïteit te verzekeren?
  • Ken je medewerker: wat is zijn of haar ambitie? We schreven reeds over het belang van continue feedback. Ga in dialoog en werp samen een blik op de toekomst. Bij Talentus voeren we een actief loopbaanmanagement: maandelijks zit de leidinggevende samen met de medewerker om diens groei te bespreken. We gaan daarbij in op vaardigheden en competenties. Daarnaast nemen onze HR Business partners een belangrijke rol op: naast opvolggesprekken op welbepaalde tijdstippen, introduceren zij het development gesprek na 2 jaar dienst. Een grondige oefening waarbij we stil staan bij de medewerker zijn loopbaan. Al gehoord van de loopbaanankers van Shein?
  • Creëer laterale groei; leerkansen door deelname aan joboverschrijdende projecten. Groei hoeft niet altijd verticaal te zijn. Als je inzet op verbreding van het takenpakket, ontstaat vaak een nieuwe dynamiek in je bedrijf. Medewerkers verwerven expertise in een nieuw domein en werpen een frisse blik op je project. Mogelijks ontdek je nog verborgen talenten! Een mooie illustratie hiervan is het peter- meterschap project van onze collega, Sales consultant Expert, Lindsey. In haar groeitraject naar haar huidige functie, werkte ze rond 5 pijlers. Zorgvuldig gekozen pijlers die haar stretchten in haar job en zo persoonlijke groei bewerkstelligden.
  • Last but not least: voed je talent! Investeer in opleiding ter ondersteuning van de interne mobiliteit. Dat dit niet altijd klassikaal hoeft te zijn, maar moet inspelen op het leerklimaat en de leerbehoefte van je publiek, toonden we aan in onze blog over blended learning. Naast interne opleidingen, schakelen we de expertise in van onder meer Atlas en Visibel voor coaching en training op maat.

Op deze vier ankerpunten steunt het retentiemanagement bij Talentus. Wij horen graag hoe u het aanpakt!

Good to know: onze collega’s van Intys HR zijn expert in dit domein en bieden talent development solutions op maat aan. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info.

Publicatiedatum: 06 augustus 2020